1968 Kodak Ektachrome Infrared Aero Film, Type 8443 Ad