1969 Ruttman Mini Bikes Ad - The Ruttman Judge.. Brand new excitement