1980 Schrade Uncle Henry Knife Ad - 194 OT 18 OT 125 OT